Om oss

HUNDTRÄNING OCH HUNDÄGARUTBILNING.

MED HJÄRTA OCH HJÄRNA.


Om oss och vår verksamhet

Varför läsa allt nedan om en liten förening som sysslar med hundträning? Jo, för att du som medlem och hundägare ska:

•veta vad föreningen står för,

•vad föreningen förväntar sig av dig,

•vad du kan förvänta dig av föreningen som helhet samt dess styrelse,

•vad du kan förvänta dig av föreningens instruktörer och kursverksamhet,

•för att du ska kunna göra rätt val för dig och din hund i din hundägarroll.


Vi har som förening valt att vara fristående från stora central hundorganisationer just för att själva kunna sätta upp de principer som är viktiga för oss och vår verksamhet. Det betyder också att medlemsavgiften från våra medlemmar stannar inom föreningen och möjliggör framtida utveckling.

Vårt ledord är ”Hundträning och hundägarkurser med hjärta och hjärna”.

ETIK

Vårt etiska förhållningsätt vad gäller hundträning är att vi tränar med hållbara belöningsbaserade metoder med fokus på det vi vill att hundens ska göra istället för det den gör fel. Vi vet att i grund och botten är det viktigast att ha en bra relation med sin hund och det får man bara genom denna inlärningsmetod.

Att träna med belöningsbaserade metoder betyder inte att vi inte stoppar nödsituationer där hunden, någon annan hund eller en människa utsätts för fara. Däremot ser vi till att träna hunden och föraren så att de klarar av situationen i framtiden.

Det betyder inte heller att vi aldrig säjer ”Nej” till vår hund, men vårt användande av ordet ”Nej” skiljer sig kanske mot vad många andra använder det till. Vi använder det inte som ett hot om obehag. Däremot vet vi att vi måste lära vår hund vad Nej betyder.

Vi rycker inte hunden i kopplet eller halsbandet, vi trycker inte ned hunden i marken, vi korrigerar inte hunden fysiskt eller ger hotfulla verbala korrigeringar. Just av den enkla anledningen att det inte behövs. Det finns bättre sätt att kommunicera med hunden på och ge hunden den information den behöver. När ni väljer att bli medlem och gå kurs hos oss gäller dessa principer även för er.


INGEN SKILLNAD

Föreningen är öppen för alla som tränar, eller vill träna, enligt våra inlärningsprinciper. Vi gör ingen skillnad på kön, ålder, religiös uppfattning, sexuell läggning, nationalitet eller vilken hund du valt att skaffa.

All information som rör föreningen publiceras för alla på vår hemsida. Vi har inga grupperingar som får speciell information eller speciella förmåner. Utöver hemsidan finns en också en öppen Facebook-sida – vår information är till för alla som vill ha den.

Vi tolererar inte kränkning, förtal, eller mobbning – varken av hundägare eller hundar. Tänk på vad du säger och hur du säger det. Respektera varandra och varandras åsikter.

Vi har heller inte något krav eller önskemål att du ska ut och tävla med din hund - men vi har kunskapen att hjälpa dig om det är ditt mål.


STYRELSEN OCH INSTRUKTÖRERNA

Föreningens styrelse är vald av föreningens medlemmar och är ytterst ansvariga för föreningen och dess verksamhet. Om du ser någon eller något som inte följer våra principer – är vi tacksamma om du meddelar någon i vår styrelse. Det du rapporterar kommer behandlas konfidentiellt om du vill. Föreningens styrelse är alltid öppen för frågor och konstruktiv feedback.

Våra instruktörer och hjälpinstruktörer är utbildade och fortsätter att vidareutbildas och utvecklas i vår verksamhet. Att utveckla våra instruktörer leder till bättre kurser i framtiden samtidigt som de hela tiden håller sig uppdaterade inom modern hundträning.


KURSVERKSAMHET

Föreningen utbildar hundägare genom moderna belöningsbaserade metoder. Våra kursdeltagare får möjlighet och kunskap att använda metoden på ett korrekt sätt, ibland med hjälp av en så kallad klicker. Klickern är ett effektivt inlärningsverktyg om man använder den rätt – vi lär dig att använda den korrekt och när du ska använda den.

Att gå kurs hos oss är att delta i en process, vilket betyder att vi jobbar från grunden till det som sedan byggs ihop till en helhet i slutet av kursen. För att kunna utvecklas och tillgodogöra sig kursinnehållet krävs därför träning mellan varje kurstillfälle

För att kunna hålla en hög kvalitet på kurserna har vi valt att endast ha mellan 4-6 ekipage i varje kurs. Det ger varje ekipage möjligheter att få den hjälp de behöver samtidigt som gruppgemenskapen blir större. Vi tar inte in nya kursdeltagare i en kurs som redan har börjat eftersom det inte ger rätt förutsättningar för det nya ekipaget, de andra kursdeltagarna eller för instruktören.

Att gå kurs i liten grupp är t.ex. extra viktigt om man har en hund som lätt blir störd av andra hundar.

All feedback om våra kurser – bra och dåliga – tas i första hand emot av instruktören och i andra hand av styrelsen. Detta för att göra våra kurser bättre i framtiden genom förändring och utveckling.

IDEELL

Föreningen är en ideell förening som drivs av ideella krafter. Därför är vi aktsamma om vår lokal och vår plan med dess inventarier. Vi plockar upp efter oss själva och vår hund.

Hjälp kommer alltid att behövas i en förening så vill du hjälpa till med något eller utbilda dig till instruktör inom föreningen – kontakta någon i styrelsen.


Vi hoppas nu har gjort ditt val lite lättare. Lättare att förstå vår förening och varför du ska välja att bli medlem hos oss. Vill du tillhöra en förening med hjärta och hjärna, med empati och etik - då har du hittat rätt.

Varmt välkommen till oss!


/ Linnébygdens Hundägarförening

Copyright © Linnébygdens Hundägarförening