Agility

HUNDTRÄNING OCH HUNDÄGARUTBILNING.

MED HJÄRTA OCH HJÄRNA.Agility, nybörjare

6 gånger á 1,5 timmar

I nybörjarkursen går vi igenom de flesta hinder från grunden. Vi lägger mycket fokus på bashandling, dvs att kunna styra hunden med sin kropp och sina rörelser. Vi jobbar också med små, enkla hinderkombinationer.


Förkunskap: 

Hunden ska kunna komma på inkallning

och kunna sitta kvar.


Antal deltagare:

För att kunna hålla en hög kvalitet på kurserna har vi valt att endast ha 4-6 ekipage i varje kurs. Det ger varje ekipage möjligheter att få den hjälp de behöver samtidigt som gruppgemenskapen blir större.

Att gå kurs i liten grupp är tex extra viktigt om man har en hund som lätt blir störd av andra hundar.


Kostnad:

Medlem: 800:- (medlemskap tillkommer om du inte redan är medlem)


Följande kurs är planerad i vår:

Kurs 1)
Torsdagar 25/3, 1/4, 8/4, 22/4, 29/4, 6/5 kl 18.30-20.00. Frida Ekstrand. 4 deltagare, 800 kr exkl medlemsavgift.

Anmäl dig härAgility, fortsättning

Ingen kurs planerad för närvarande

6 gånger á 1.5 timmar


I fortsättningskursen avancerar vi och provar på svårare hinderkombinationer och jobbar vidare med handlingen.


Antal deltagare:

För att kunna hålla en hög kvalitet på kurserna har vi valt att endast ha mellan 4-6 ekipage i varje kurs. Det ger varje ekipage möjligheter att få den hjälp de behöver samtidigt som gruppgemenskapen blir större.

Att gå kurs i liten grupp är tex extra viktigt om man har en hund som lätt blir störd av andra hundar.


Kostnad:

Medlem: 800:- (medlemskap tillkommer om du inte redan är medlem)


För att kunna utecklas och tillgodgöra sig kursinnehållet krävs träning mellan varje kurstillfälle.


Copyright © Linnébygdens Hundägarförening